| Αρχική σελίδα | Είσοδος | Έξοδος | Διαχείριση | Επικοινωνία | Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018  
Γραφείο Διασύνδεσης
 Διάρθρωση-Στελέχωση
 Κόμβος Ρεθύμνου
 Κόμβος ΣΘΕΤΕ / Ηράκλειο
 Κόμβος Σχολής Επιστημών Υγείας / Ηράκλειο
 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 Βιβλιοθήκη
 Εκδηλώσεις
 Έρευνα Παν. Κρήτης
 Επικοινωνία
 Σύνδεσμοι

Υποστήριξη
 Μεταπτυχιακές σπουδές
 Αγορά Εργασίας
 ΣυμβουλευτικήΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

cheap softwarediscount softwareoem softwarecheap adobe acrobat

Εργαλεία
 Συχνές Ερωτήσεις
 Αναζήτηση
 Στατιστικά
 Θέματα


ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Π.Κ.

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (1998-2000)

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ) του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) ολοκλήρωσε και την ΔΕΥΤΕΡΗ συστηματική έρευνα (η οποία συντονίστηκε απο την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Διασύνδεσης) και αφορούσε τους Πτυχιούχους του Π.Κ οι οποίοι αποφοίτησαν την τριετία 1998-2000. Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων του Π.Κ. Τα πρώτα συνοπτικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην Διημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης με θέμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιστημονικό Δυναμικό" στις 6-7 Οκτωβρίου 2005.

Αρχείο παρουσίασης Μελέτης Απορρόφησης Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης 1998-2000 .

 

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (1995-1997)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) ολοκλήρωσε την πρώτη συστηματική έρευνα για όλους τους Πτυχιούχους του Π.Κ., οι οποίοι αποφοίτησαν την τριετία 1995-1997, με κύριο στόχο την καταγραφή της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους εξέλιξης. Την εποπτεία της ερευνητικής ομάδας είχε ο επιστημονικά υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών καθηγητής Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, με επιστημονικό σύμβουλο τον επίκουρο καθηγητή Κοινωνιολογίας Μηνά Σαματά και συντονίστρια την υπεύθυνη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Ρεθύμνου Νεκταρία Λιοδάκη.

Η έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι του 1998 μέχρι και το Μάιο του 1999, με την ταχυδρομική αποστολή αναλυτικού ερωτηματολογίου, προς όλους σχεδόν τους αποφοίτους των ετών 1995-1997, τόσο δηλαδή των Σχολών του Ρεθύμνου (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής) όσο και του Ηρακλείου (Σχολή Θετικών Επιστημών και Σχολή Επιστημών Υγείας). Οι ερωτήσεις, εκτός από την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση των πτυχιούχων, αφορούσαν και τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά τους, όπως και μια αποτίμηση των σπουδών τους στο Π.Κ. Σε σύνολο 2355 πτυχιούχων της τριετίας 1995-1997 εστάλησαν ταχυδρομικά 2200 ερωτηματολόγια, δηλαδή στο 94% του πραγματικού πληθυσμού των πτυχιούχων. Από αυτά και μέχρι τέλος Απριλίου 1999 επεστράφησαν επωνύμως υπογεγραμμένα και επαρκώς απαντημένα 736 ερωτηματολόγια, δηλαδή ποσοστό 33,4% των όσων εστάλησαν και 31% του πραγματικού πληθυσμού των πτυχιούχων, τα οποία και αποτέλεσαν ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας. Όπως και στον πραγματικό πληθυσμό των πτυχιούχων του Π.Κ., έτσι και στο δείγμα της έρευνας υπάρχει μια αισθητή υπεραντιπροσώπευση των αποφοίτων των Σχολών του Ρεθύμνου κατά 75%, αφού από τις Σχολές αυτές αποφοίτησε κατά την εξεταζόμενη τριετία το 63,5% των πτυχιούχων. Επίσης, και ως προς το φύλο όπως και στον πληθυσμό, υπάρχει στο δείγμα μια φυσική υπεραντιπροσώπευση των γυναικών 70,6%, αφού οι γυναίκες αποτελούν το 66,3 % του πραγματικού πληθυσμού των πτυχιούχων.

Tα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι τα εξής:

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων που απάντησαν στην έρευνα, συνολικά κατά 95%, δήλωσαν ότι αξιολογούν την ποιότητα των σπουδών τους στο Π.Κ. από καλή (26%), πολύ καλή (58%) έως και άριστη (12%) και ότι οι σπουδές τους ανταποκρινόταν κατά 96% στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
  • Τα Τμήματα του Π.Κ. ήταν πρώτη επιλογή στις γενικές εξετάσεις για την είσοδο στα ΑΕΙ. μόνο για το 31,6% των πτυχιούχων, λίγο περισσότερο δηλαδή απ' αυτούς που κατάγονται από την Κρήτη. Έτσι συμπεραίνεται και από την έρευνα αυτή ότι, παρά την ποιότητα των σπουδών στο Π.Κ, λόγω μάλλον της απόστασης από τον τόπο κατοικίας και του υψηλού κόστους ζωής στην Κρήτη, το Π.Κ. δεν προσελκύει τους καλύτερους μη Κρήτες υποψηφίους φοιτητές, οι οποίοι προτιμούν τα κεντρικά πανεπιστήμια.
  • Το 24,2% συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές και οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται από τις Σχολές του Ηρακλείου. Αναλογικά οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί ήταν άνδρες (36,4%) και μόνο το 19% γυναίκες, παρά την πλειοψηφία τους στο σύνολο των πτυχιούχων. Ένα 10% είχε ολοκληρώσει και άλλες προπτυχιακές σπουδές και είχε και πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ.
  • Κάποιο σεμινάριο κατάρτισης είχαν παρακολουθήσει το 26%, κυρίως γυναίκες κατά 77%, και στη μεγάλη πλειοψηφία τους από τις Σχολές του Ρεθύμνου (84%). Επίσης περίπου τo 9% είχε επισκεφθεί κάποιο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus/Socrates, κυρίως γυναίκες κατά 80% αυτών.
  • Σχετικά με την απασχόληση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι οι οποίοι απάντησαν, στην πλειοψηφία τους γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 27 τους χρόνια, αποφοίτησαν την περίοδο 1995-1997 και άρα δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Έτσι όταν ερωτήθηκαν εργαζόταν περίπου μόνο οι μισοί πτυχιούχοι, δηλαδή το 49,6%, και δεν εργαζόταν το 26,2%, στην πλειοψηφία τους γυναίκες. Επίσης το 52,2% όλων όσων απάντησαν αναζητούσε εργασία.
  • Το 44,4% απ' αυτούς που εργάζονται, βρήκε εργασία μέσω κυρίως συγγενών και γνωστών μέσα σε έξι μήνες από την αποφοίτησή τους, το 26,7% μέσα σ' ένα χρόνο, το 8,2% σε 1, 5 χρόνο και το 13,6% μέσα σε 2 χρόνια.
  • Απ' αυτούς που εργαζόταν μόνο το 21,6% δήλωσε ότι απασχολείται στο δημόσιο τομέα, ενώ το υπόλοιπο 78,4% στον ιδιωτικό τομέα. Σε εξαρτημένη εργασία απασχολείται το 51,5%, σε μικρές επιχειρήσεις το 22,5%, σε μεσαίες 19% και σε μεγάλες επιχειρήσεις 10%. Αυτοαπασχολείται το 27%, και εξ αυτών ως ελεύθεροι επαγγελματίες το 22,5% και σε δική τους ή σε οικογενειακή επιχείρηση το 4,5%.
  • Το πτυχίο του Π.Κ. ως τίτλος σπουδών συνέβαλε στην εξεύρεση της εργασίας τους κατά 63%. Συνολικά το 80 % των εργαζομένων πτυχιούχων δήλωσε ότι η εργασία τους είχε από λίγη έως πολλή σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους στο Π.Κ. και μόνο το 20% δήλωσε ότι εργαζόταν σε αντικείμενο με καμία σχέση με τις σπουδές τους.
  • Το 52 % των εργαζομένων δήλωσαν αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία τους, λίγο δήλωσε το 30%, ενώ καθόλου ικανοποιημένοι μόνο το 18%.
  • Τέλος, μόνο ένα μικρό ποσοστό των πτυχιούχων 12,8% εκδήλωσε ενδιαφέρον για την οργάνωση νέων μεταπτυχιακών σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο Π.Κ.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής συγκλίνουν με τα βασικά συμπεράσματα της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Κ. που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, και τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Π.Κ. κυρίως ως προς την υψηλή ποιότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών, καθώς και τη σχετικά μεγάλη ικανοποίηση των φοιτητών του από αυτές. Τα πλεονεκτήματα όμως αυτά δεν είναι αρκετά για να προσελκύσουν τους καλύτερους εκτός Κρήτης νέους φοιτητές, ούτε και να επιλύσουν το πρόβλημα της επαγγελματικής ανάπτυξης των αποφοίτων του, πρόβλημα βέβαια που αντιμετωπίζουν όλοι οι πτυχιούχοι των Ελληνικών ΑΕΙ. Έτσι, ενισχύεται η πρόταση της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων για μεγαλύτερη προβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, και για την ενίσχυση του Γραφείου Διασύνδεσης, που θα φροντίζει συστηματικά και ποικιλοτρόπως για την επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και αποφοίτων του.

[Σελίδα πρός εκτύπωση | Αποστολή σε φίλο]
Ανακοίνωση
generic viagrafont17bold


Ημερολόγιο
Ιουνίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ

Κατηγορίες
 Ανακοινώσεις (25/04/12)
 Απασχόληση Φοιτητών (23/02/12)
 Βραβεία (28/02/12)
 Διαγωνισμοί (29/03/12)
 Ειδικότητες (16/10/07)
 Εκδηλώσεις (24/04/12)
 Επιμόρφωση (04/04/12)
 Θέσεις Εργασίας (26/04/12)
 Κληροδοτήματα (11/04/12)
 Μεταπτυχιακά (24/04/12)
 Σεμινάρια (18/04/12)
 Συνέδρια (04/04/12)
 Υποτροφίες (25/04/12)

Θέματα
 Για φοιτητές/πτυχιούχους Ιατρικής (26/04/12)
 Γραφείο Διασύνδεσης (12/03/12)
 Δημόσιοι Φορείς (11/04/12)
 Διάφορα (25/04/12)
 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (24/04/12)
 Επιχειρηματικότητα (24/04/12)
 Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα (24/04/12)
 Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (29/12/11)
 Ευρωπαϊκή Ένωση (06/03/12)
 Ιδιωτικοί Φορείς (26/04/12)
 Οργανισμοί (14/03/12)
 Πανεπιστήμιο Κρήτης (06/04/12)
 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (08/02/12)
 Υπηρεσία Συμβουλευτικής (20/03/12)

This site has been developed and maintained by the Career Office of the Universisty of Crete (Greece).
We recommend Internet Explorer 6 to view this site. Other browsers are supported, but some site functionality may be unavailable.
The site has been developed with Open Source tools : PostNuke, php and mySQL.
Ιmages come from stock.xchng.
You can syndicate our news using the file backend.php.
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αναπτύσσεται και συντηρείται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Για την πλοήγησή σας προτείνεται η χρήση του Internet Explorer 6. Mπορείτε να πλοηγειθείτε και με άλλους φυλλομετρητές, αλλά η λειτουργικότητα μπορεί να μην είναι πλήρης.
Ο διαδικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί με εργαλεία Ανοικτού Κώδικα : PostNuke, php και mySQL.
Οι εικόνες προέρχονται από το stock.xchng.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ειδήσεις μας μέσω του αρχείου backend.php.


';