Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακά / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποστολέας dkanakaki | Δημοσίευση: Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 - 08:03

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

- Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
- Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία
- Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση ΜΔΕ μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ, ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/05/2012

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης), καθημερινά 10:00 – 13:00, τηλ.: 28310-77765/66.


Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://filer.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://filer.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2833