Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακά / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αποστολέας dkanakaki | Δημοσίευση: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - 12:04

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διερμηνείας & Μετάφρασης» της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έως και 15 θέσεων φοίτησης στην Κατεύθυνση Μετάφρασης, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που έχουν άριστη γνώση της μητρικής τους γλώσσας και δύο άλλων γλωσσών από αυτές που υποστηρίζονται από το ΔΠΜΣ (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και ισπανικά).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/5/2012

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης), καθημερινά 10:00 – 13:00, τηλ.: 28310-77765/66.


Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://filer.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://filer.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2891