Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρακτική Άσκηση Στην Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Πέμπτη 29 Μαΐου 2008 - 11:05

Η Κεντρική Υπηρεσία Νομισματικής Πολιτικής, μέρος κεντρικής οικονομικών γενικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ζητά συμμετοχές από πρόσφατους πτυχιούχους ή τελειόφοιτους σπουδαστές για να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση στο τμήμα κεφαλαιαγορές / χρηματοοικονομικές δομές (CMT) για μια περίοδο τριών έως έξι μηνών.

Τα κύρια καθήκοντα του τμήματος CMT είναι να αναλύσει και να αξιολογήσει (ι) τις τρέχουσες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές της περιοχής του ευρώ, ειδικότερα τη σύνδεση αγοράς μετοχών, και (ii) τις νομισματικής πολιτικής των παραγόντων ανάπτυξης στην οικονομική δομή της περιοχής του ευρώ, ιδιαίτερα στις τραπεζικές εργασίες και τις αγορές τίτλων, καθώς και τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρίες.

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://filer.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://filer.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=30