Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρακτική Άσκηση στο IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims) Γραφείο Βρυξελλών

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Πέμπτη 05 Ιουνίου 2008 - 11:06

Το Διεθνές Συμβούλιο για την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων (IRCT) είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής επαγγελματική οργάνωση υγείας, το οποίο προωθεί και υποστηρίζει την αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων και λειτουργεί για την πρόληψη των βασανιστηρίων σε όλο τον κόσμο.

Με έδρα τη Δανία και με ένα γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες, το IRCT υποστηρίζει και συνεργάζεται με ένα παγκόσμιο δίκτυο κέντρων αποκατάστασης και προγραμμάτων, που εκπροσωπείται σε κάθε περιοχή του κόσμου.

Μολονότι αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη ευθύνη των επαγγελμάτων υγείας στην αποκατάσταση και την πρόληψη των βασανιστηρίων, το IRCT ότι υποστηρίζει οτι το έργο των βασανιστηρίων απαιτεί προσπάθεια όλων, σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το IRCT στην ιστοσελίδα: www.irct.org για περαιτέρω πληροφορίες.

Καθήκοντα που θα εκτελεσθούν από τον ασκούμενο κατά τη διάρκεια της άσκησης:

Άμεση στήριξη IRCT κεντρικού Γραφείου Συνδέσμου, συμπεριλαμβανομένων:

Τη συμμετοχή σε NGO συναντήσεις (κατά των βασανιστηρίων NGOs, NGOs Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), συσκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ακροάσεις και συνεδριάσεις, κλπ
Σύνταξη αναφορών συναντήσεων
Έρευνα και την παρακολούθηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τον ΟΗΕ, τους πρόσφυγες, καθώς και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Στήριξη στις δραστηριότητες και τη στρατηγική του IRCT Γενική Γραμματεία?
Συμμετοχή στο newsletter του IRCT?
Γραφείο υποστήριξης δράσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

* Η γνώση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ?
* Καλές ερευνητικές δεξιότητες?
* Ανθρώπινα Δικαιώματα / Ανθρωπιστικής μελέτες?
* Άπταιστα Αγγλικά, Καλά Γαλλικά?
* Ευαισθητοποίηση στο NGO να αφορά και τη λειτουργία των ΜΚΟ.


Ιδανικό Περίοδος Πρακτικής: μέσα Αυγούστου - μέσα Φεβρουαρίου

Αμοιβή: € 750 ανά μήνα

Προθεσμία: 20 Ιουνίου 2008

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες:

Αιτήσεις αποστέλλονται με email με επιστολή του ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στο : n.tang@irctbrussels.be [1]

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://filer.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://filer.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=32

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] //n.tang@irctbrussels.be