Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης

Η ευρωπαϊκή γραμματεία ICLEI – Οι τοπικές κυβερνήσεις για αειφορία προσφέρουν θέση πρακτικής άσκησης στην ομάδα ανάπτυξης αειφορίας

Κείμενα / Φορείς Πρακτικής
Αποστολέας m.dramitinos | Δημοσίευση: Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - 11:06

Η ομάδα ανάπτυξης αειφορίας υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη και εφαρμογή αειφόρων διαδικασιών και στρατηγικής. Η ομάδα εφαρμόζει και αναπτύσσει ενέργειες αειφόρων διαδικασιών για να εξυπηρέτηση της ερευνάς και την αυξήσει της ενημέρωσης καθώς και στην ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων που υποστηρίζουν τις τοπικές αρχές να χρησιμοποιούν την αγοραστική τους δύναμη αποτελεσματικά συμβάλλοντας θετικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η πρακτική αυτή θα ωφελήσει ιδιαίτερα άτομα που επιδιώκει διεθνή επαγγελματική πείρα και ενδιαφέρεται για την αειφόρο ανάπτυξη με εστίαση ανάπτυξη διαδικασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν αργότερα στους διεθνείς οργανισμούς ή μέσα στις τοπικές κυβερνήσεις και τις ενώσεις τους.

Ημερομηνία & Διάρκεια: Έξι μήνες, από την αρχή του Αυγούστου 2008
Στόχοι και ευθύνες:
- Βοήθεια στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής αειφόρου εκστρατείας εφαρμογής ICLEI, Procura+ (www.procuraplus.org [1])
– Διαχείριση του «buy it Green» - Διεξαγωγή ερευνάς στο Διαδίκτυο και έρευνα αγοράς για αειφόρα προϊόντα και υπηρεσίες για τα διεθνή προγράμματα
- Βοήθεια στην έρευνα και τη σύνταξη των καλών περιπτώσεων πρακτικής στην αγορά προϊόντων εμπορίου
- Συμβολή στο γράψιμο και την προετοιμασία των προτάσεων προγραμμάτων
- Μετάφραση κειμένων και αλληλογραφίας με τους συνεργάτες
- Βοήθεια στην οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων αειφόρου εφαρμογής- Βοηθήστε το διευθυντή της ομάδας αειφόρου εφαρμογής στις διοικητικές εργασίες
- Γενική παροχή και υποστήριξη γραφείων, αρχειοθέτηση, επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, πρακτικά συσντησεων, κ.λπ.
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που να απαιτηθούν σύμφωνος με τη σειρά και τη φύση των ευθυνών ως μέλος της ομάδας.

Δεξιότητες που απαιτούνται:
 - Ακαδημαϊκός πτυχίο σε σχετικό τομέα όπως: περιβαλλοντικές επιστήμες, οικονομικά, ή άλλος σχετικός τομέας
- Κατανόηση των αειφόρων εφαρμογων, βασικών αρχών και πρακτικών - Υπολογιστές: Χρήση του MS Office, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εμπειρία στην διαχείριση Ιστού μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, γνώση λογισμικό γραφικής επεξεργασίας θα είναι ένα πλεονέκτημα
- Εμπειρία στη σύνταξη αναφορών και γραψίματος ενημερωτικών δελτίων
- Οργανωτικές δεξιότητες: Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα (προφορικά και γραπτά), δυνατότητα μόνος-που οργανώνονται και εργασία ως τμήμα μιας δυναμικής ομάδας
- Γλώσσες: πολύ καλή αγγλική (προφορικά και γραπτά), πρόσθετη ευρωπαϊκή γλώσσα αποτελεί προτέρημα, κατά προτίμηση Γερμανικά και Γαλλικά
- Εμπειρία σε έναν διεθνή οργανισμό, τοπικές αρχές ή μια κυβερνητική οργάνωση είναι επιθυμητή.

Δείτε την αναλυτική προκηρύξει και τη διαδικασία αίτησης στην παρακάτω διεύθυνση:http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/iclei/ICLEI_IS/files/Jobs/2008/June/ICLEI_internship_Sustainable_Procurement.pdf [2]

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Πρακτική 'Ασκηση Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://filer.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://filer.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=35

Σύνδεσμοι σε αυτό το κείμενο
  [1] http://www.procuraplus.org
  [2] http://www.iclei-europe.org/fileadmin/template/iclei/ICLEI_IS/files/Jobs/2008/June/ICLEI_internship_Sustainable_Procurement.pdf