Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Υποτροφίες / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αποστολέας vouvaki | Δημοσίευση: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2005 - 15:10

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει μία υποτροφία για την εκπλήρωση Διδακτορικού, στην επιστημονική περιοχή της Επιστήμης Υλικών, με έμφαση στη δομή-δραστικότητα και ιδιότητες Νέων Προηγμένων Στερεών.Λήξη υποβολής αιτήσεων: 21/11/2005.Ο/Η υποψήφιος Διδάκτωρ θα αποκτήσει πλούσια και σημαντική γνώση σε επιστημονικά θέματα αιχμής, ενώ ταυτόχρονα θα εκπαιδευτεί σε μοντέρνες τεχνικές οι οποίες αφορούν αφενός τον δομικό χαρακτηρισμό στερεών σε ατομική και νανοσκοπική κλίμακα, όπως σκέδαση ακτινών-Χ και νετρονίων και αφετέρου την μελέτη των ιδιοτήτων τους, όπως μεταξύ άλλων, μαγνητομετρία, +SR, EPR, δυναμική με fs-λέϊζερ και οπτική φασματοσκοπία,.
Η ποικιλία και η περιπλοκότατα των δομών στις οποίες τα μοντέρνα υλικά κρυσταλλώνονται είναι ρυθμιστικός παράγοντας των φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Η Διδακτορική εργασία αποβλέπει στην κατανοήσει και σταθεροποίηση ιδιοτήτων χρήσιμων για μαγνητο-ηλεκτρονικές/οπτικές εφαρμογές.
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του ΙΤΕ προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή και τη βάση για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, όπου ο υποψήφιος Διδάκτωρ θα έχει ποικίλες ευκαιρίες για ανταλλαγή-διεύρυνση της επιστημονικής του γνώσης. Αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήματα Χημείας και Φυσικής), αλλά και συνεργάτες (ή επισκέπτες) που εδρεύουν τόσο σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όσο και «Μεγάλες Ερευνητικές Εγκαταστάσεις» του εξωτερικού (ISIS-Αγγλία, PSI-Ελβετία, HMI-Γερμανία) θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη μεταφορά γνώσης στον υποψήφιο Διδάκτορα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Διασύνδεσης.
Τηλ επικοινωνίας: 2810-394020-10


Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://filer.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://filer.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=59